TEDx Mickiewicz High School 2024 Katarzyna Bieszka,    22 marca 2024

W czwartek, 14 marca, w naszej szkole odbyła się kolejna edycja TEDx. Główną organizatorką i inicjatorką tego wydarzenia była Pani profesor Barbara Pająk, choć jak sama podkreśliła, bez pomocy jej uczniów nic by się nie udało. Klasa 2E zaangażowała się w przygotowanie auli oraz w poprowadzenie wydarzenia, a także wielu uczniów z innych klas wniosło swój wkład. Konferencja nie mogłaby się odbyć bez udziału prelegentów i artystów. Jako uczestniczka tego wydarzenia miałam okazję wysłuchać wielu inspirujących wystąpień, zarówno od profesorów, jak i od uczniów, którzy przemawiali w języku angielskim.

Tematem przewodnim konferencji było "live offline", czyli powrót do rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wielu młodych ludzi, jak i starsze pokolenia, stają się ofiarami świata cyfrowego. Wydarzenie TEDx w naszej szkole miało na celu ukazanie negatywnego wpływu tego zjawiska na nasze życie oraz wskazanie sposobów na uwolnienie się od uzależnienia od Internetu.

SESJA I

Pierwsza sesja konferencji rozpoczęła się od pokazu filmu promocyjnego organizacji TEDx. Pierwszym prelegentem był profesor Politechniki Poznańskiej doktor habilitowany Mikołaj Morzy, który wygłosił prezentację zatytułowaną "Tak dobrzy, że nie mogą was zignorować (ani zastąpić przez AI)". Profesor Morzy podkreślił, jakim zagrożeniem dla nas jest sztuczna inteligencja, i wskazał na znaczenie autonomii dla jednostki - kariery, stylu życia i niezależnej przyszłości. Zachęcał do podejmowania pracy głębokiej, wymagającej dużego zaangażowania i przemyślenia, zaznaczając, że nie chodzi o ilość pracy, lecz o jej wartość. Nawiązał również do ważności czasu oraz do negatywnego wpływu mediów społecznościowych, takich jak TikTok, Facebook czy Instagram. Na zakończenie prezentacji zaprezentował widowni szybki i intrygujący sposób wiązania sznurówek.

Po wystąpieniu profesora Morzego mieliśmy przyjemność wysłuchania profesjonalnego występu zespołu, w którego skład wchodzili: Antonina Ślebioda, Aleksander Kujawa, Wojciech Szóstka, Tymon Kończak, Alicja Szlegel, wykonującego piosenkę "Superstition". Następnie na scenie pojawił się Lucjusz Bohn z prezentacją "How I spread my wings", w której dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z szybownictwem oraz historią swojej przygody z tą dziedziną. Prezentacja miała na celu zachęcenie widzów do aktywności.

Kolejnym punktem programu był występ zespołu J.A.M. wykonującego chwytliwą piosenkę "Jambalaya". Na scenie następnie pojawił się Franciszek Osiński z prezentacją "The World of the Absurd", w której skupił się na budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcił widzów do wyjścia z pesymistycznego myślenia.

SESJA II

Sesja druga rozpoczęła się w podobny sposób, jak sesja pierwsza. Pierwszym prelegentem był doktor nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktor nauk o zdrowiu Adam Zemełka z prezentacją "Czego nauczył mnie zalękły mózg". Na swoim przykładzie doktor Zemełka przedstawił, jak działa uczenie się poprzez lęk. Opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z nauką przed egzaminami i podkreślił, że lęk nie jest dobrym motywatorem. Zamiast tego zasugerował motywację opartą na celach. Zamiast zadawać pytanie "Dlaczego?", które może mieć negatywne konotacje, zalecał zadawanie pytania "Po co?". Jego zdaniem taka strategia kieruje nas ku przyszłości i jest najlepszą formą motywacji.

Po tym inspirującym wystąpieniu mogliśmy podziwiać występ taneczny wykonany przez Zofię Ewertowską i Aleksa Głowackiego do remiksu piosenki "Hit the Road Jack". Następnie głos zabrała Pola Dmowska z prezentacją "Get out of Matrix", w której uświadomiła publiczności, jak bardzo jesteśmy w dzisiejszych czasach otoczeni technologią i jak uzależniająca może być dla nas ta rzeczywistość wirtualna. Pokazała na swoim przykładzie, że można się uwolnić od tego uzależnienia i zachęciła innych do tego samego.

Kolejnym punktem programu było wykonanie solowej piosenki "A Thousand Miles" przez Marcelinę Aleksandrowicz. Następnie na scenie pojawiła się Hanna Trawińska z prezentacją "Why Laughter Is Your Secret Power". Hanna pokazała publiczności, jak pozytywny wpływ na nasze życie ma śmiech. Przedstawiła również, jak ważny jest śmiech jako narzędzie do radzenia sobie ze stresem oraz zauważyła, że im starsi jesteśmy, tym mniej śmiejemy się, co jest sygnałem do refleksji.

SESJA III

Trzecia sesja, podobnie jak dwie poprzednie, rozpoczęła się od filmu TEDx. Pierwszą prelegentką, która wygłosiła prezentację zatytułowaną "Dlaczego sztuka?", była nauczycielka naszej szkoły, Pani profesor Aneta Cierechowicz. Profesor Cierechowicz przedstawiła sztukę w trzech aspektach - jako mentorkę, pocieszycielkę i inspirację. W każdym z tych wymiarów ukazała ukrytą historię oraz wartość. Na zakończenie podsumowała te wartości jako W E K, czyli sztukę jako symbol wytrwałości, empatii i kreatywności.

Po jej prezentacji na scenie pojawił się zespół, który tym razem wykonał piosenkę "I'm Still Standing". Kolejną prelegentką była Maria Rabinek z prezentacją "Step Out of Your Comfort Zone", która pokazała, jak wyjść ze strefy komfortu. Opierając się na wynikach badań, zauważyła, że ludzie częściej żałują tego, czego nie zrobili, niż tego, co zrobili. Maria przekonywała, że bardziej opłaca się być odważnym niż pozostawać w znanej i bezpiecznej strefie. Zaznaczyła, że życie bez problemów nie jest równoznaczne z pełnym szczęściem.

Następnie wystąpił zespół Jazz Band, który zagrał utwór "The Pink Panther Theme". Kolejną prezentacją był występ zatytułowany "Rest Is Dead and We Have Killed It" autorstwa Mikołaja Ostałowskiego. Pomimo problemów technicznych, prelegent pozytywnie zainspirował do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i różnorodnych aktywnościach.

Po wystąpieniu Mikołaja ponownie na scenie pojawiła się Marcelina Aleksandrowicz, wykonując tę samą piosenkę - "A Thousand Miles". Takie rozwiązanie wynikało z nieobecności jednego z artystów. Ostatnią prelegentką była Zuzanna Osińska, nasza szkolna siatkarka, która wygłosiła prezentację "Find Your Inner Strength in Sport". Pokazała, że sport doskonale redukuje stres i sprawia przyjemność. Dodatkowo na własnym przykładzie pokazała, że bycie w drużynie ma wiele korzyści i że dla niej jest jak druga rodzina. Podkreśliła również, że porażki są formą nauki, którą nawet najlepsi sportowcy muszą przejść.

ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA

Podczas końcowych chwil konferencji wyświetlono inspirujący film przedstawiający naszych szkolnych sportowców. Następnie zostały wygłoszone podziękowania dla wszystkich zaangażowanych, czyli prelegentów, artystów, organizatorów, ale również uczniów odpowiedzialnych za stronę techniczną. Cała konferencja będzie dostępna do obejrzenia dla tych, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć na żywo. TEDxMickiewiczHighSchool z pewnością pozostanie w pamięci jako dzień pełen inspiracji, odkryć, ale również i nowych doświadczeń.

Katarzyna Bieszka