Segregujemy w 8LO Maciej Tórz,    15 listopada 2022

 Koło Code for Green organizuje nowy projekt społeczny – Segregujemy w 8LO – który ma zachęcić ósemkowiczów do większej dbałości o środowisko, w szczególności kiedy jest taka możliwość.

My – ósemkowicze – dlaczego (nie) segregujemy?

 Mimo obecności 5 rodzajów koszy na śmieci na każdym z korytarzy szkolnych, wielu z nas cały czas używa śmietników znajdujących się w salach, które nie są przeznaczone na konkretne typy odpadów. W związku z pojawieniem się koszów na bioodpady postanowiliśmy, że trzeba zachęcić nas wszystkich do dbania o naszą planetę, aby ona mogła dbać o nas.

Co powinniśmy zmienić?

 Każdy z nas zamiast wrzucać swoje śmieci do śmietników w salach, gdzie te odpady nie są segregowane automatycznie, może wyjść na chwilę na korytarz, podejść do koszy na śmieci będących maksymalnie 10 kroków od sali lekcyjnej, rozprostować kości i wyrzucić śmieci w wyznaczone do tego miejsce.

Jakie będziemy mieli z tego korzyści?

 Dzięki niewielkim wysiłkom możemy zaoszczędzić sporo czasu naszym Paniom woźnym, które mogłyby w ten sposób zyskać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Poza tym nasza postawa może przyczynić się do poprawienia sytuacji środowiska oraz zadbania o Ziemię, a to jest podstawą dla naszej przyszłości jako ludzkości.

Czy segregujemy tylko w 8LO?

 Każdy z nas powinien pomyśleć nie tylko jako ósemkowicz, ale ogólnie jako człowiek, czy segreguje śmieci – nie kosztuje nas to praktycznie nic, a dzięki temu możemy zmienić otaczający nas świat. Powinniśmy prędzej czy później zrobić „rachunek sumienia” z naszego dbania o planetę, naszych wysiłków o lepsze jutro – ponieważ jutro może przyjść niespodziewanie.

Maciej Tórz